CMSysLab

Stvari se odvijaju brze nego sto mozemo da zamislimo!!!

User Tools

Site Tools


start

CMSysLab - Laboratorija za kibernetiku i mehatronske sisteme
Centar za nove tehnologije - CeNT
Katedra za proizvodno mašinstvo
Mašinski fakultet Univerziteta u Beogradu

CMSysLab web prostor namenjen je studentima akademskih studija Mašinskog fakulteta koji slušaju grupu predmeta Katedre za proizvodno mašinstvo: Inženjerska kibernetika, Mehatronski sistemi, Tehnologija montaže, Kompjutersko upravljanje i nadzor u automatizaciji proizvodnje i Projektovanje obradnih sistema i studentima doktorskih studija koji slušaju predmete: Inteligentna automatizacija i Mehatronski sistemi i adaptronika.

CMSysLab portal ima funkciju virtuelne laboratorije za podršku nastavi kroz dinamičnu razmenu radnog materijala (predavanja, vezbanja i dopunski radni materijal), informisanje, uvid u rezultate na testovima i laboratorijskim vežbanjima i slične aktivnosti vezane za odvijanje nastave.

Pored nastavnih aktivnosti, u okviru CMSysLab web prostora sadržan je i repozitorijum materijala vezanih za projekte koje finansira resorno ministarstvo i projekte koji se realizuju u saradnji sa industrijom u domenu proizvodnih tehnologija, posebno tehnologije automatske montaže, industrijske automatizacije, robotike i proizvodne mehatronike.

start.txt · Last modified: 14/06/2014 14:17 by idanilov